2019-01-28


सोम्पाल कामी को छक्का सँगइ एक दिबसिए किर्केट्मा नेपालको सान्दार जित !!

A picture is worth of thousands words. :)